29 cze 2016

Korzystanie z systemów backupu danych

Czas to pieniądz i nikt nie ma wobec tego wątpliwości, ale w dzisiejszym świecie pieniądz to też niezbędne informacje. Dane bieżącej księgowości czy baza danych ważnych klientów to dla firmy wartość nieoceniona i jej strata byłaby katastrofą.

W skrajnych przypadkach mogłoby to uniemożliwić prowadzenie rachunkowości, sparaliżować przedsiębiorstwo i nie tylko doprowadzić do jego upadku, ale także narazić właściciela na konsekwencje prawne. Posiadanie odpowiedniego systemu wykonywania kopii zapasowych, czyli systemów backupu, jest dzisiaj praktyczną koniecznością. Jak jednak powinno to wyglądać w praktyce?

Backup, archiwizacja i kopia zapasowa

Często powyższych terminów używa się zamiennie, ale nie jest to do końca właściwe. Backup to zapisywanie na bieżąco kopii danych, z których się właśnie korzysta. W przypadku archiwizacji mamy do czynienia z zapisywaniem danych nie wykorzystywanych na bieżąco, ale takich, do których po jakimś czasie może trzeba będzie wrócić. Jest to rozwiązanie, w którym wykorzystuje się zwykle wytrzymałe, ale powolne nośniki, przez co dostęp do danych jest utrudniony. Kopie zapasowe to system będący ponad oboma poprzednimi, uzupełniającymi się rozwiązaniami. Polega po prostu na regularnym robieniu kopii wszystkich danych i umieszczaniu ich poza systemem firmy, na przykład w chmurze lub na serwerach w innym miejscu, co uchroni dane w wypadku chociażby pożaru.

Backup

Systemy backupu są na bieżąco najważniejsze, ponieważ chronią przed przypadkowym skasowaniem danych, uszkodzeniem nośnika i podobnymi problemami. Łatwo jest z nich przywrócić wszystkie dane. Backup może być pełni zautomatyzowany i zachodzić non stop bez wiedzy i udziału użytkownika. Backup można wykonywać w sposób pełny, różnicowy lub przyrostowy. Backup pełny to kopia wszystkich danych, backup różnicowy dodaje do kopii tylko nowe lub zmienione pliki, a backup przyrostowy zapisuje pliki z sygnaturą czasową po ostatnim backupie. Jest to opcja najszybsza, ale odzyskiwanie z niej danych trwa najdłużej.

Zobacz również