17 gru 2019

Cztery powody, dla których potrzebujesz niszczarki do papieru

Rozdrabnianie papieru lub niszczenie dokumentów ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego przechowywania poufnych i wrażliwych informacji. Większość z nas tworzy i przechowuje pliki z wrażliwą zawartością; przykładem są rachunki, sprawozdania finansowe, plany marketingowe, pliki pracowników, a nawet paczki dostawcze. Urzędy państwowe, organizacje niekomercyjne, duże korporacje, małe przedsiębiorstwa i osoby prywatne korzystają z maszyn zwanych rozdrabniaczami, które tną papier na paski lub drobne kawałki, które są następnie zbierane i poddawane recyklingowi.
 
ZGODNOŚĆ Z PRAWEM
Wszyscy mamy prawo do ochrony danych osobowych. W rzeczywistości istnieją przepisy prawne, które penalizują niewłaściwe usuwanie dokumentów o treści wrażliwej i poufnej. Organizacje, które przechowują dane osobowe, ale zaniedbują ich ochronę, ponoszą konsekwencje finansowe i prawne. Na przykład pracodawcy korzystają z usług niszczenia papieru, aby pozbyć się plików pracowników, które nie są już używane.
 
CHRONIĄC NATURĘ MATKI
Liczne drzewa są wycinane w celu wytworzenia papieru. Aby chronić lasy, ludzie opowiadają się za "społeczeństwem bez papieru" i używają papieru tylko w ostateczności. Praktyka zrównoważonego rolnictwa odpowiada na zapotrzebowanie na surowce w produkcji papieru. Ponowne wykorzystanie i recykling taśm i kawałków z maszyn do rozdrabniania papieru jest również inną metodą ochrony lasów.
 
ZAPOBIEGANIE KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI
Przypadki kradzieży tożsamości są powszechne, a wraz z nadejściem Internetu stają się coraz większym zagrożeniem. Skrzynka odbiorcza z nazwą i adresem, który nie jest właściwie usunięty, może już stanowić potencjalne zagrożenie. Uważa się, że "najlepszą praktyką" dla organizacji i osób prywatnych jest używanie niszczarki do papieru i podobnych urządzeń w celu uniknięcia kradzieży tożsamości i oszustw.
 
WYELIMINOWANIE BAŁAGANU I ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH
Stosy papierów powodują bałagan i zwiększają ryzyko pożaru. Biura muszą stale pozbywać się tych dokumentów w ramach systemu zarządzania dokumentacją w całej organizacji. Wiele biur kupuje niszczarki biurowe i wyznacza pracownika, który dba o prawidłowe usuwanie i niszczenie dokumentów papierowych. Jednak korzystanie z usług niszczenia przez osoby trzecie jest bardziej opłacalnym podejściem, ponieważ nie wymaga inwestycji kapitałowych, kosztów utrzymania i połączeń serwisowych.
 
Tak więc mamy cztery główne powody, dla których musimy praktykować właściwe usuwanie i niszczenie dokumentów papierowych. Posiadanie rozdrabniacza lub usługi niszczenia dokumentów jest naprawdę ważne. Rozdrabnianie papieru pomaga utrzymać zgodność z prawem, chronić lasy, zapobiegać kradzieży tożsamości oraz eliminować bałagan i zagrożenia pożarowe.
 
Technologia All-Star Shredding zapewnia wysokiej jakości, konkurencyjne cenowo usługi rozdrabniania. Świadczą one usługę utylizacji odpadów poufnych i umożliwiają niezawodne i bezpieczne niszczenie papieru, dokumentów, niszczenie dokumentów i niszczarki do niszczenia dokumentów.

Zobacz również