15 cze 2016

Metody szyfrowania – część druga

Za pomocą szyfrów strumieniowych szyfruje się każdy znak tekstu jawnego. Jednocześnie każdy ze znaków jest szyfrowany osobno. Odbywa się to poprzez generowanie znaku strumienia szyfrującego, a następnie przekształcanie go na przykład z wykorzystaniem funkcji XOR ze znakiem danych.

Dzięki temu nie jest niezbędne oczekiwanie na cały blok danych. Tak dzieje się natomiast wówczas, gdy stosowane jest szyfrowanie blokowe. Najbardziej popularnym obecnie szyfrem strumieniowym jest RC4. Do innych często stosowanych szyfrów strumieniowych zalicza się A5/1 oraz A5/2. Są one powszechnie wykorzystywane w telefonii komórkowej. Do szyfrów o charakterze strumieniowych zalicza się także szyfry: polialfabetyczne i monoalfabetyczne. Zaliczane są one do szyfrów historycznych. 

Typ szyfrowania

Obsługiwany poziom szyfrowania: Standardowe MPPE - 40-bitowy, 56-bitowy Silne MPPE - 128-bitowy IPSec DES - 56-bitowy IPSec Triple DES - 3DES. Szyfry historyczne musiały być opracowane tak, aby możliwe było zarówno szyfrowanie, jak i deszyfrowanie przez człowieka. Oznacza to, że musiały być oparte na naprawdę prostych operacjach. Używane dzisiaj komputery są o wiele szybsze w dokonywaniu obliczeń niż ludzie. Są również w stanie złamać niemalże każdy szyfr. Wskazać można jednak szyfry, które człowiek może stosować bez wspomagania się komputerem.

Gwarantują one naprawdę dobry poziom bezpieczeństwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że siatka szpiegowska działająca w obcym kraju może nie mieć nieograniczonego dostępu do komputera. Mimo to musi jednak przesłać informacje zaszyfrowane w sposób bezpieczny. Do takich szyfrów zalicza się szyfr one time pad, szyfry podstawieniowe dla krótkich wiadomości oraz szyfr Solitare, który został opisany w książce "Cryptonomicon" Neala Stephensona. Wszystkie szyfry, które wymienione zostały niżej nie są obecnie wykorzystywane. Mają jedynie wartość historyczną: Enigma; szyfr podstawieniowy; szyfr przestawieniowy; szachownica Polibiusza; Gaderypoluki; szyfr zmiennoprzesuwny; szyfr liczbowy.

Zobacz również

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych to na dzisiaj najskuteczniejszy sposób ich ochrony przed wszelkimi zagrożeniami z zewnątrz. Proces ten, niezbyt trafnie, można porównać do zamknięcia danych w sejfie, do...