22 cze 2016

Podstawowe wiadomości o szyfrach

Dwa najpopularniejsze mechanizmy szyfrowania wiadomości to obecnie szyfrowanie przestawieniowe i szyfrowanie podstawieniowe. W szyfrowaniu przedstawieniowym zmienia się kolejność znaków w danym tekście zachowując wszystkie z nich w niezmienionej formie, ale w nie dającej się odszukać...